HS7528 - White Spot
Materiale: makore - Capacità: 100 sigari